Page 9 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

9
S L O V E N I A N S I N T H E H I M A L AYA S F R O M 1 9 5 4 T O 2 0 1 3
Plezalci na vrhu
in datum
Plezalci na najvišji doseženi
točki (brez vrha)
Opomba
06. 10.: Stane Belak, Marjan Manfreda
08. 10.: Janko Ažman, Nejc Zaplotnik
10. 10.: Viktor Grošelj, Ivan Kotnik
11. 10.: Janez Dovžan
Prvenstveni vzpon po južni steni
6. - 9. pristop na vrh
15. 05.: Andrej Grasselli, Štefan Ma-
renče
16. 05.: Vanja Matijevec
Prvenstveni vzpon po
zahodnem grebenu
18. pristop na vrh
08. 07.: Andrej Štremfelj, Nejc Zaplotnik
Prvenstveni vzpon po jugozahod-
nem grebenu,
4. pristop na vrh
02. 05.: Stane Belak, Štefan Marenče
Namen izvidnice je bila ugotovitev
možnosti za odpravo 1979 čez sedlo
Lo La na zahodni greben.
13. 05.: Andrej Štremfelj, Nejc Zaplotnik
15. 05.: Stane Belak, Stipe Božić , Ang
Phu (NP)
13. 05.: Franček Knez
Dušan Podbevšek, Roman Robas
Prvenstveni vzpon po celotnem za-
hodnem grebenu, 32. in 33. pristop
na vrh
Prvi pristop na vrh
Stranski vrh v Zahodnem grebenu
Neuspešna
Južna stena do 8150 m: 14. 05.: Pavel
Podgornik, Andrej Štremfelj, Nejc Za-
plotnik
Varianta do zahodnega grebena
7950 m
18. 05.: Franček Knez, Vanja Matijevec
Prva smer, čeprav nedokončana, v
južni steni Lotseja
Južna stena do 7350 m in vzhodni
greben do 7900 m
20. 10.: Stane Belak, Vincenc Berčič,
Emil Tratnik
Prvenstveni vzpon in prva smer po
južni steni Daulagirija, sestop po SV
grebenu, celotna tura v alpskem sti-
lu, 18 dni