Page 10 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

10
S L O V E N C I V H I M A L A J I O D 1 9 5 4 D O 2 0 1 3
Zap. št. Ime odprave, leto
in organizator
Vodja in moštvo
Vrh
16.
GAURIŠANKAR
1983
PD CELJE
Slavko Cankar
, Franc Pepevnik, Brane Po-
vše, Smiljan Smodiš, Aleš Stopar, Marijana
Šah, Bojan Šrot, Jože Zupan, Zvone Drob-
nič, Tone Žuntar
Gaurišankar - južni vrh 6983 m
17.
ANAPURNA
1983
PZS IN SPD TRST
3
Andrej Štremfelj
, Janez Benkovič, Borut
Bergant, Bogdan Biščak, Matevž Lenarčič,
Igor Škamperle, Luciano Cergol (SPD Trst)
Anapurna – južna stena (8091
m)
18.
GANGAPURNA
1983
PD LJUBLJANA MATICA
Stane Belak
, Božidar Alič, Marjan Brišar,
Boris Kofol, Pavle Kozjek, Marjan Kregar,
Vid Mesarič, Emil Tratnik, Andrej Beg
Gangapurna - 7455 m
19.
MANASLU
1983
PD SPLIT
Vinko Maroević
, Gorazd Barać, Stipe Božić,
Ante Bučan, Ranko Božinović, Srečko Gre-
gov, Haso Feratović, Ana Mažar, Ivo Kaliter-
na, Edo Retelj, Boris Siriščević, Igor Žuljan,
Gordan Franić in Tomislav Dugeč (vsi HR)
ter Viktor Grošelj in Nejc Zaplotnik (oba SI)
Manaslu - 6163 m
20.
MANASLU
1984
PD Split -PD LJUBLJANAMATICA
Aleš Kunaver
, Viktor Grošelj, Stipe Božić
(HR), Edo Retelj (HR)
Manaslu - 8163 m
21.
ČO OJU
1984
AO SLOVENSKA BISTRICA
Matjaž Pečovnik
, Marjan Frešer, Franček
Knez, Milan Romih, Danilo Tič
Čo Oju - 8201 m
22.
JALUNG KANG
1985
PZS
Tone Škarja,
Filip Bence, Borut Bergant,
Tomo Česen, Janko Humar, Tomaž Jamnik,
Janez Jeglič, Silvo Karo, Franček Knez, Pavle
Kozjek, Marjan Kregar, Peter Podgornik, Slav-
ko Svetičič, Damijan Meško, Braco Zavrnik
Jalung Kang - 8505 m
23.
DAULAGIRI
1985
PZS
Stane Belak
, Marjan Kregar, Andrej Štrem-
felj, Iztok Tomazin
Daulagiri - 8167 m
24.
KARAKORUM
1986
PZS - PD LJUBLJANA MATICA
Viktor Grošelj in Tomaž Jamnik
, Bogdan
Biščak, Tomo Česen, Rado Fabjan, Žarko
Guzej, Dušan Jelinčič, Silvo Karo, Pavle
Kozjek, Leonid Kregar, Matevž Lenarčič,
Mojmir Štangelj, Andrej Štremfelj, Marija
Štremfelj
Broad Peak - 8051 m
Gašerbrum 2 - 8035 m
K2 - 8611 m
3
SPD – SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO