Page 8 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

8
S L O V E N C I V H I M A L A J I O D 1 9 5 4 D O 2 0 1 3
Zap. št. Ime odprave, leto
in organizator
Vodja in moštvo
Vrh
8.
MAKALU
1975
PZS - PZJ
Aleš Kunaver,
Janko Ažman, Stane Belak,
Zoran Bešlin, Danilo Cedilnik, Janez Do-
vžan, Viktor Grošelj, Boris Erjavec, Tomaž
Jamnik, Stane Klemenc, Ivan Kotnik,
Janez Lončar, Marjan Manfreda, Damijan
Meško, Bojan Pollak, Radovan Riedl, Milan
Rebula, Roman Robas, Jože Rožič, Dušan
Srečnik, Nejc Zaplotnik
Makalu - 8463 m
9.
TRISUL
1976
PD LJUBLJANA - MATICA
Tone Sazonov
, Andrej Grasselli, Štefan
Marenče, Vanja Matijevec, Tone Jeglič,
Jože Hočevar, Marko Jurečič, Janez Kalan,
Borut Pirc, Slavko Švegelj
Trisul 1 - 7120 m
10.
GAŠERBRUM
1977
PD TRŽIČ - PZS
Janez Lončar
, Filip Bence, Borut Bergant,
Drago Bregar, Franc Čanžek, Andrej Štrem-
felj, Nejc Zaplotnik, Martin Košak, Marinko
Pintar
Gašerbrum 1 - 8068 m
(Hidden Peak)
11.
EVEREST - izvidnica
1978
PZS
Tone Škarja
, Stane Belak, Štefan Marenče,
Roman Robas, Nejc Zaplotnik
Lo La - 6050 m
12.
EVEREST
1979
PZS - PZJ
Tone Škarja
, Zvone Andrejčič, Stane Be-
lak, Borut Bergant, Viktor Grošelj, Tomaž
Jamnik, Stane Klemenc, Franček Knez,
Ivan Kotnik, Marjan Manfreda, Štefan Ma-
renče, Vanja Matijevec, Dušan Podbevšek,
Bojan Pollak, Roman Robas, Andrej Štrem-
felj, Marko Štremfelj, Igor Tekavčič, Evgen
Vavken, Jernej Zaplotnik, Jože Zupan,
Stipe Božić (HR), Vladimir Mesarić (HR),
Muhamed Gafić (BA), Muhamed Šišić (BA)
ter spremljevalci: Matjaž Culiberg, Slavko
Šetina, Slavo Vajt, Marjan Raztresen, Rade
Kovačevič (YU), Franc Novinc
Everest - 8848 m
Kumbutse - 6640 m
Kota P – 8296 m
13.
EVEREST
1980
ITALIJANSKO – NEPALSKA OD-
PRAVA
Na odpravi je sodeloval slovenski zdravnik
Jože Andlovic
Na odpravi je sodeloval sloven-
ski zdravnik Jože Andlovic
14.
LOTSE
1981
PZS - PZJ
Aleš Kunaver
, Filip Bence, Janez Benko-
vič, Borut Bergant, Slavko Frantar, Viktor
Grošelj, Franček Knez, Rajmond Kovač,
Ivan Kotnik, Marjan Kregar, Marjan Man-
freda, Peter Markič, Vanja Matijevec,
Željko Perko, Pavel Podgornik, Peter Pod-
gornik, Andrej Štremfelj, Marko Štremfelj,
Miro Šušteršič, Iztok Tomazin, Nejc Za-
plotnik, Matija Horvat, Janez Majdič, Ivo
Skumavc, Stipe Božić (HR) , Jovan Poposki
(MA)
Lotse - 8516 m
15.
DAULAGIRI
1981
PZS
Stane Belak
, Vincenc Berčič, Rok Kolar, Ja-
nez Sabolek, Emil Tratnik, Jože Zupan
Daulagiri - 8167 m