Page 7 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

7
S L O V E N I A N S I N T H E H I M A L AYA S F R O M 1 9 5 4 T O 2 0 1 3
SLOVENSKIH ALPINISTOV V HIMALAJI
OD LETA 1954 DO 2013
Plezalci na vrhu
in datum
Plezalci na najvišji doseženi
točki (brez vrha)
Opomba
7600 m - 01. 06.: Dinko Bertoncelj (SI) Poskus vzpona preko„Hruške“ v
severni steni do SZ grebena 7900
m - 02. 06.:
GerchardWatzl, Alfredo Magnani, Pa-
sang Tenzing (NP), Purba Gjalzen (NP)
05. 06.: Aleš Kunaver, Ante Mahkota
07. 06.: Marjan Keršič, Aleš Kunaver,
Ante Mahkota
Prvi pristop na vrh
Prvi pristop na vrh
Vzpon proti glavnemu vrhu so
opustili
07. 10.: Metod Humar, Ljubo Juvan,
Gjurmi Dordži (NP), Olangčung Dordži
(NP)
7800 m - 13. 10.: Pavle Dimitrov,
Tone Sazonov
Prvi pristop na vrh
Nova smer do 7800 m v smeri glav-
nega vrha.
22. 10.: Kazimir Drašler, Matija Maležič
21. 10.: Jože Andlovic, Lojze Golob,
Aleš Kunaver
2. pristop
4. pristop
Dosežena višina 8230 m
Jure Skvarča dosegel T3 (7980 m) na
Južnem sedlu
Južna stena do 8000 m - 22. 10.:
Janko Ažman, Matija Maležič
Južna stena do 8000 m - 22. 10.:
Janko Ažman, Matija Maležič
26. 09.: Stane Belak, Roman Robas,
Peter Ščetinin
05. 10.: Janez Dovžan, Franc Jeromen,
Marjan Manfreda
06. 10.: Zvone Andrejčič, Radovan Rie-
dl, Tone Trobevšek, Ang Nima (NP)
05. 10.: Janez Gradišar, Bojan Pollak,
Miha Smolej
04. 10.: Danilo Cedilnik
11. 10.: Stane Belak, Danilo Cedilnik
2., 3. in 4. pristop na vrh
Prvi pristop na vrh
Prvi pristop na vrh
Prvi pristop na vrh