Page 6 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

6
S L O V E N C I V H I M A L A J I O D 1 9 5 4 D O 2 0 1 3
POMEMBNEJŠE ODPRAVE IN VZPONI
Zap. št. Ime odprave, leto
in organizator
Vodja in moštvo
Vrh
1.
DAULAGIRI
1954
ARGENTINA
Francisco Ibanez
, GerchardWatzl, Alfre-
do Magnani, Fernando Grajales, Roberto
Busquets (CL), Dinko Bertoncelj (SI/AR),
Jorge Iraegui, Antonio Ruiz Beramendi,
Angel Gil, Hugo Benavidez.
Daulagiri - 8167 m
2.
TRISUL
1960
PZS
1
Stane Kersnik
, Ciril Debeljak, Marjan
Keršič, Ante Mahkota, Andrej Robič, Zoran
Jerin, Aleš Kunaver
Trisul 2 - 6690 m
Trisul 3 - 6270 m
Trisul 1 - 7120 m
3.
KANGBAČEN
1965
PZS
Jože Govekar
, Jože Andlovic, Marko Buti-
nar, Ciril Debeljak, Pavle Dimitrov, Metod
Humar, Ljubo Juvan, Pavle Šimenc, Tone
Škarja, Tone Sazonov, Andrej Župančič,
Zoran Jerin
Zahodni Kangbačen
(Jalung Ri) - 7538 m
Kangbačen - 7903 m
4.
ANAPURNA 2
1969
PZS
Aleš Kunaver
, Jože Andlovic, Kazimir
Drašler, Lojze Golob, Zoran Jerin, Matija
Maležič, Tine Martinčič, Klavdij Mlekuž,
Tone Sazonov, Franc Štupnik, Tone Wraber
Anapurna 2 - 7937 m
Anapurna 4 - 7525 m
5.
EVEREST
1971
ARGENTINA
Hector Tolosa
, med udeleženci je bil tudi
naš rojak Jure Skvarča
Everest – 8848 m
6.
MAKALU
1972
PZS - PZJ
2
Aleš Kunaver
, Janko Ažman, Stane Belak,
Janez Brojan, Borut Pirc, Franc Štupnik,
Zoran Jerin, Danilo Cedilnik, Janez Kuns-
telj, Matija Maležič, Marjan Manfreda,
Janez Gregori, Jurij Kunaver, Tone Wraber
Makalu - 8463 m
7.
KANGBAČEN
1974
PZS
Tone Škarja
, Jože Andlovic, Zvone
Andrejčič, Stane Belak, Danilo Cedilnik, Ja-
nez Dovžan, Janez Gradišar, Zoran Jerin,
Franc Jeromen, Marjan Manfreda, Bojan
Pollak, Radovan Riedl, Roman Robas,
Miha Smolej, Peter Soklič, Peter Ščetinin,
Tone Trobevšek
Kangbačen - 7903 m
Ramtang Čang – 6802 m (Wed-
ge Peak)
Jaho Peak – 6415 m
Mojca Peak – 6024 m
1
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
2
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE – PLANINSKA ZVEZA JUGOSLAVIJE