Page 3 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

3
S L O V E N I A N S I N T H E H I M A L AYA S F R O M 1 9 5 4 T O 2 0 1 3
Slovenci v Himalaji (1960 – 2013)
R
esnici na ljubo je treba povedati, da je
bil prvi Slovenec kot alpinist v Himala-
ji že leta 1954 kot član argentinske odprave
na Daulagiri, vendar je jubilejno leto 2000
posvečeno prvemu organiziranemu vstopu
Slovencev med himalajske narode, nacije ali
države, torej slovenski, formalno pa jugoslo-
vanski odpravi na Trisul. Prav temu jubileju
je namenjena druga dopolnjena izdaja pregle-
dnice najpomembnejših slovenskihdosežkov
vHimalaji (Slovenci vHimalaji, PZS 2004), ki
se je zaključila s dosežki do konca leta 2003.
Kratek pregled pove, da ne prva ne druga
odprava ni dosegla zastavljenega cilja, sta pa
obe bili usmerjeni na neznano področje, torej
na iskanje novega dostopa do gore, in obe sta
tudi prvi dosegli nekaj novih, čeprav stranskih
vrhov – odprava na Trisul dva, naKangbačen
enega , a ta hkrati tudi že višino 7800 m.
Od prvih resnih priprav v petdesetih le-
tih je do prve odprave preteklo celih 7 let, pa
tudi med prvo in drugo zeva vrzel dobrih pet
let. Planinska zveza Slovenije (PZS) je v vme-
snemčasu postavila posebno delovno telo za
odprave (Komisijo za odprave v tuja gorstva,
KOTG), ker je grozilo, da bi zaradi nenehnih
spreminjanj idej med alpinisti do realizacije
noveodprave splohvečneprišlo. Jepaobčutek
nepopolnega uspeha terjal čimprejšnji pravi
uspeh, in tega jedoseglaodpravanaAnapurno
2 leta 1996, čeprav po že preplezani smeri.
Presledek med odpravami se je vsako leto
zmanjšal za eno leto, tako so se tudi izkušnje
bolje prenašale inbogatilenaslednike.Odpra-
va na Makalu se je lotila težke južne stene in
dosegla višino 8000 metrov, dve leti kasneje
je z odpravo ponovila vzponnaKangbačen in
dosegla tri druge vrhove, Makalu 1975 s po-
polnimuspehompa je že slovenski alpinizem
postavilmedhimalajskevelesile.Čepravsobile
ta in naslednje odprave, posebnoGašerbrum
1977, Everest 1979 inLotse 1981 organizirane
klasično, so vsebovale žemočne elemente alp-
skega načina, če ne prej, najmanj od zadnjega
Sedlo Lo La, zadaj Čang Tse / Lo La, behind Chang Tse