Page 20 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

20
S L O V E N C I V H I M A L A J I O D 1 9 5 4 D O 2 0 1 3
Zap. št. Ime odprave, leto
in organizator
Vodja in moštvo
Vrh
68.
EVEREST 1997
PZ HRVAŠKA
Darko Berljak
, Dubravko Marković, Mario
Bago, Igor Cindić, Gordon Jović, Hrvoje Ka-
menjarin, Alen Klabot, Dražen Pezer, Dan-
ko Petrin, Mario Rodeš, Darko Šeparović
(vsi HR), Stojan Burnik, Pavle Kozjek, Bojan
Leskošek, Franc Pepevnik, Milan Romih,
Smiljan Smodiš, Iztok Tomazin (vsi SI) ter
Muhamed Gafić (BA) in Joseph Stiller (DE)
Everest - 8848 m
69.
ČO OJU
1997
AO IMPOL SLOVENSKA BISTRICA
Matjaž Pečovnik
, Danilo Tič
Čo Oju – 8201 m
70.
ŠIŠA PANGMA
1997
AO TAM MARIBOR
Boštjan Slatenšek
, Marjan Frešer, Mira
Zorič, Simon Vnuk, Marjeta Leva, Vlado
Leva, Sandi Vaupotič, Davo Karničar, An-
drej Prinčič, Darja Zaplotnik, Tomaž Strupi,
Blaž Navršnik
Šiša Pangma – 8027 m
71.
NUPTSE
PUMORI
1997
PZS - AO KAMNIK
Tomaž Humar,
Janez Jeglič, Marjan Ko-
vač, Vincenc Berčič, Damjan Kočar, Franci
Kokalj, Franc Cedilnik, Viktor Terseglav,
Carlos Carsolio (MX)
Vzhodni Lobuče - 6119 m
Pumori - 7165 m
Zahodni Nuptse 2 - 7742 m
72.
ŠIŠA PANGMA
1998
MEDNARODNA
Thierry Schmitter (FR)
, Marko Prezelj (SI)
in drugi (NL)
Porong Ri - 7300 m
Jebo Kang Ri - Zahodni vrh -
7332 m
73.
DAULAGIRI
1998
PZS
Tone Škarja
, Tadej Golob, Viktor Grošelj,
Tomaž Jakofčič, Gregor Kresal, Gregor La-
čen, Miha Marenče, Andrej Markovič, Jan-
ko Meglič, Damijan Meško, Peter Mežnar,
Blaž Stres
Daulagiri - 8167 m
74.
ČO OJU
1999
POSAVSKI AO
Milan Zver
, Franci Kokalj, Bojan Kurinčič,
Franc Oderlap, Milan Potočnik, Gorazd Po-
zvek, Primož Štular, Dani Tič, Matej Zorko
Čo Oju - 8201 m