Page 21 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

21
S L O V E N I A N S I N T H E H I M A L AYA S F R O M 1 9 5 4 T O 2 0 1 3
Plezalci na vrhu
in datum
Plezalci na najvišji doseženi
točki (brez vrha)
Opomba
21. 05.: Franc Pepevnik
23. 05.: Pavle Kozjek
Normalni pristop s severa
Prvi Slovenec brez dodatnega kisika
na Everestu.
T 3 – 7400 m
Normalni pristop
7100 m - 09. 10.: Blaž Navršnik, Šerpa
Nuri, Sandi Vaupotič, Mira Zorič
Poizkus vzpona po Britanski smeri v
J steni Šiša Pangme.
Zaradi slabega vremena odpravo za-
ključili na 7100 m.
01. 10.: Tomaž Humar, Janez Jeglič, Car-
los Carsolio
15. 10.: Vincenc Berčič, Tomaž Humar,
Janez Jeglič, Franci Kokalj, Marjan Kovač
31. 10.: Tomaž Humar, Janez Jeglič
Prvenstvena smer po SV steni
Normalni pristop
Prvenstvena smer po zahodni steni
na Skrajno zahodni Nuptse (Nuptse
W2 7742m). Na grebenu proti Za-
hodnemu Nuptseju na višini 7760 m
je Janeza Jegliča verjetno udar vetra
sunil v prepad. Tomaž Humar je ses-
topil po isti smeri sam.
21. 04.: Marko Prezelj
29. 04.: Marko Prezelj, Thierry Schmitter
Prvenstvena smer po vzhodni strani,
soplezalec ga je počakal 50 m pod
vrhom. Sestop po Japonski
smeri.
Prvenstvena smer po SZ strani in S
grebenu ter 1. vzpon na vrh
23. 05.: Gregor Lačen, Miha Marenče
24. 05.: Tomaž Jakofčič, Peter Mežnar
26. 05.: Tadej Golob, Janko Meglič, Du-
šan Polenik
Normalni pristop po SV grebenu.
Andrej Markovič in Blaž Stres sta 25.
05. splezala levi žleb v„Eigerju“, blizu
6000 m visokem skalnem stebru v
Daulagirijevi SV steni.
30. 09.: Franc Oderlap, Primož Štular
Normalni pristop