Page 19 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

19
S L O V E N I A N S I N T H E H I M A L AYA S F R O M 1 9 5 4 T O 2 0 1 3
Plezalci na vrhu
in datum
Plezalci na najvišji doseženi
točki (brez vrha)
Opomba
08. 10.: Vanja Furlan
Prvenstvena smer in prvi vzpon po
SZ steni, solo, alpsko.
Južni greben do 7000 m
14. 10.: Beno Dolinšek
Neuspel poskus prvega vzpona z
juga. Med povratkom se je Beno Do-
linšek smrtno ponesrečil
13. 11. : Stane Belak, Tomaž Humar
Ponovitev japonske smeri z novo
varianto
18. 04.: Franc Pepevnik
Ponovitev normalnega pristopa
29. 04.: Andrej Karničar, Davorin Karni-
čar, Carlos Carsolio
06. 05.: Tomaž Humar
31. in 32. vzpon na vrh. Andrej in Da-
vorin Karničar 1. uspešen smučarski
spust z vrha
18. 06.: Slavko Svetičič, zahodna ste-
na do 7100 m
Poskus prvenstvene smeri (solo, alp-
sko) se je za Svetičiča tragično kon-
čal, saj je na najvišji doseženi točki
7100 m ostal in umrl.
05. 07.: Marko Čar, Iztok Tomazin
Japonski ozebnik: prvi spust s smuč-
mi (Tomazin) in s snežno desko (Čar).
25. 09.: Branko Puzak, Branko Šeparo-
vić, Dordži (NP),
27. 09.: Stojan Burnik, Danko Petrin,
Franz Seiler in Josef Stiller
28. 09.: Andrej Štremfelj in Marija
Štremfelj
Normalni pristop
07. 10.: Bojan Počkar, Žiga Petrič
Prvenstvena in obenem prva smer v
vzhodni steni.
04. 05.: Vanja Furlan, Tomaž Humar
Prvenstvena smer v SZ steni.
Normalna smer s severa do 8200 m
9.5.: Davo Karničar
Namen odprave, prvi popoln smu-
čarski spust z vrha, ni uspel zaradi
omrzlin Karničarja
02. 11.: Tomaž Humar
03. 11.: Matic Jošt, Peter Mežnar
04. 11.: Dušan Debelak, Janko Meglič
Prvi vzpon na vrh, alpsko, solo
Prvenstvena smer v južni steni, alp-
sko
Prvenstvena smer v JV steni