Page 18 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

18
S L O V E N C I V H I M A L A J I O D 1 9 5 4 D O 2 0 1 3
Zap. št. Ime odprave, leto
in organizator
Vodja in moštvo
Vrh
56.
LANGŠIŠA RI
1994
PZS
Vanja Furlan
, Matjaž Vrtovec
Langšiša Ri - 6427 m
57.
ANAPURNA 3
1994
AO MARIBOR KOZJAK
Boris Strmšek
, Bojan Šparaš, Silvo Babič,
Špela Hleb, Peter Ferk, Miro Potisk, Miran
Zemljič, Beno Dolinšek, Vlado Fras, Miro-
slav Kokol, Mitja Plohl, Samo Žnidaršič,
Josef Goertner (AT)
Anapurna 3 - 7555 m
58.
GANEŠ
1994
PD LJUBLJANA MATICA in PZS
Stane Belak
, Dare Alič, Vincenc Berčič, Vin-
cenc Griljc, Tomaž Humar, Gregor Kresal
Ganeš 5 - 6986 m
59.
ČO OJU
1995
AO IMPOL, SL.BISTRICA
Danilo Tič
, Gorazd Bunc, Marjan Frešer,
Matjaž Pečovnik, Franc Pepevnik, Milan
Romih, Simon Unuk, Fred Randal (US)
Čo Oju - 8201 m
60.
ANAPURNA
1995
PZS
Tone Škarja
, Viktor Grošelj, Tomaž Humar,
Davorin Karničar, Andrej Karničar, Damijan
Meško, Janko Oprešnik, Stipe Božič (HR),
Carlos Carsolio (MX)
Anapurna - 8091 m
61.
GAŠERBRUM 4
1995
PZS
Slavko Svetičič
, Tomaž Jamnik, Jurij Ob-
lak, Milan Zver
Gašerbrum 4 - 7925 m
62.
GAŠERBRUM
1995
VEČ PD IN PZS
Janez Golob
, Iztok Tomazin, Marko Čar,
Simon Čopi, Urban Golob, Matija Jošt
Gašerbrum 1 - 8068 m
63.
ČO OJU
1995
PZ HRVAŠKA
Darko Berljak
, Mario Bago, Josip Bistrović,
Željko Brkić, Krešimir Doždor, Krešimir Kuči-
nić, Danko Petrin, Branko Puzak, Mario Ro-
deš, Branko Šeparović, Vinko Tomaš, Jasmin-
ka Vicenski (vsi HR), Stojan Burnik, Darko
Urbančič, Andrej Štremfelj, Marija Štremfelj
(vsi SI), Franz Seiler (AT), Joseph Stiller (DE)
Čo Oju - 8201 m
64.
SINGUČULI
1995
AO ŽELEZNIČAR LJUBLJANA
Bojan Počkar
, Žiga Petrič
Singučuli - 6501 m
65.
AMA DABLAM
1996
PZS
Vanja Furlan
, Tomaž Humar, Zvonko Požgaj Ama Dablam - 6856 m
66.
EVEREST
1996
PZS
Viktor Grošelj
, Davorin Karničar, Stane
Klemenc, Damijan Meško, Tone Škarja, Sti-
pe Božić (HR)
Everest - 8848 m
67.
API - NAMPA - BOBAJE
1996
PZS
Roman Robas
, Dušan Debelak, Jernej
Grudnik, Tomaž Humar, Matic Jošt, Janko
Meglič, Peter Mežnar, Marko Prezelj, Bošt-
jan Slatenšek, France Srakar, Andrej Štrem-
felj, Tomaž Žerovnik
Bobaje - 6808 m
Nampa 6755 m
Api 7132 m