Page 17 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

17
S L O V E N I A N S I N T H E H I M A L AYA S F R O M 1 9 5 4 T O 2 0 1 3
Plezalci na vrhu
in datum
Plezalci na najvišji doseženi
točki (brez vrha)
Opomba
01. 05.: Viktor Grošelj, Stipe Božić
01. 05.: Uroš Rupar
30. 04.: Marko Prezelj, Andrej Štremfelj
10. 04.: Uroš Rupar, Marko Prezelj, An-
drej Štremfelj
20. 04.: Marko Prezelj
Vzhodna stena do 7050 m
01. 05.: Vanja Furlan, Bojan Počkar
Ponovitev originalne Britanske sme-
ri 1955
Solo ponovitev Poljske smeri
Prvenstvena smer po južnem grebe-
nu, alpsko
Prvi pristop na vrh
Prvenstvena smer in drugi pristop
na vrh
Štremfelj zaradi vetra odnehal 50 m
pod vrhom
Poskus prvega vzpona na Vzhodno
Kumbakarno
Rob stene 7900 m
31. 10.: Miroslav Svetičič
Delno prvenstvena smer po zahod-
ni steni do 7900 m, nato sestop po
normalni smeri na sever. Alpsko,
solo
21. 09.: Aleš Cvahte, Marjan Gregorčič,
Štefan Lagoja, Marjan Urh (oče) in Ma-
tija Urh (sin).
Normalni pristop iz Tibeta.
23. 10.: Marko Prezelj, Andrej Štremfelj
Prvi pristop na vrh. Alpsko
6700 m – Filip Bence in Iztok Tomazin Potem, ko so postavili tri višinske
tabore in dosegli višino 6700 m, so
zaradi velikih količin novega snega
odpravo prekinili.
13. 06.: Viktor Grošelj, Zvonko Požgaj,
Stipe Božić, Carlos Carsolio
23. 06.: Goran Kropp
Ponovitev originalne smeri preko
Abruškega rebra.
6900 – 7000 m
Poskus prvenstvene smeri v južni
steni – solo vzpon Slavka Svetičiča
10. 10.: Matej Kranjc
11. 10.: Iztok Tomazin
Ponovitev originalne smeri s severa
28. 5.: Vanja Furlan, Uroš Rupar
Ponovitev originalne smeri, 4. pri-
stop na vrh.
Izvidnica za V steno Kangčendzenge