Page 16 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

16
S L O V E N C I V H I M A L A J I O D 1 9 5 4 D O 2 0 1 3
Zap. št. Ime odprave, leto
in organizator
Vodja in moštvo
Vrh
47.
KANGČENDZENGA
1991
PZS
Tone Škarja
, Marija Frantar, Vanja Furlan,
Viktor Grošelj, Bojan Počkar, Marko Prezelj,
Jože Rozman, Uroš Rupar, Andrej Štrem-
felj, Dare Juhant, Robert Držan, Damijan
Meško (vsi SI), Stipe Božić (HR), Wanda Rut-
kiewicz (PL), Ewa Pankiewicz (PL)
Kangčendzenga - glavni vrh -
8586 m
Kangčendzenga - centralni vrh
- 8482 m
Kangčendzenga - južni vrh -
8476 m
Boktoh - 6142 m
Talung - 7349 m
Vzhodna Kumbakarna - 7469 m
48.
ANAPURNA
1991
PZS
Miroslav Svetičič
Anapurna - 8091 m
49.
ČO OJU
1992
PD SCT
Franc Urh
, Aleš Cvahte, Peter Dobnik, Mar-
jan Gregorčič, Štefan Lagoja, Matija Urh
Čo Oju - 8201 m
50.
MENLUNGTSE 1992
PZS
Andrej Štremfelj,
Marko Prezelj, Žare Guzej Menlungtse - 7181 m
51.
ANAPURNA
1992
PZS
Tone Škarja
, Viktor Grošelj, zdravnik Igor
Tekavčič, Filip Bence, Vanja Furlan, Matjaž
Jamnik, Miha Kajzelj, Benjamin Ravnik,
Slavko Rožič, Uroš Rupar, Robert Supin,
Iztok Tomazin in Janez Hrovat, snemalec
slovenske TV in Hrvat Stipe Božić
Anapurna – južna stena – 8091
m (Cilj ponovitev Britanske
smeri preko J stene Anapurne)
52.
K 2
1993
PZS
Tomaž Jamnik
, Viktor Grošelj, Davorin
Karničar, Boštjan Kekec, Damijan Meško,
Rado Nadvešnik, Zvonko Požgaj, Boris
Sedej, Stipe Božić (HR), Carlos Carsolio
(MX), Goran Kropp (SE), David Sharman
(GB)
K 2 - 8611 m
53.
ANAPURNA I
1993
AO IMPOL SLOVENSKA BISTRICA
Matjaž Pečovnik,
Franček Knez, Slavko
Svetičič
Anapurna I – 8091 m
54.
ŠIŠA PANGMA
1993
PD KRANJ, PZS
Matej Kranjc
, Urban Golob, Andrej Karni-
čar, Iztok Tomazin
Šiša Pangma - srednji vrh - 8012
m (uradno kitajsko 7999 m)
55.
SIKIM
1994
PZS
Tone Škarja
, Marko Čar, Vanja Furlan, Luka
Karničar, Uroš Rupar
Siniolču - 6887 m