Page 15 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

15
S L O V E N I A N S I N T H E H I M A L AYA S F R O M 1 9 5 4 T O 2 0 1 3
Plezalci na vrhu
in datum
Plezalci na najvišji doseženi
točki (brez vrha)
Opomba
30. 04.: Viktor Grošelj
10. 05.: Viktor Grošelj, Stipe Božić, Di-
mitar Ilievski, Agiva (NP) in Sonam (NP)
30. 04.: Viktor Grošelj
10. 05.: Viktor Grošelj, Stipe Božić,
Dimitar Ilievski, Agiva (NP) in So-
nam (NP)
28. 04.: Tomo Česen
Prvenstvena smer v severni steni,
solo, alpski način
JZ stena do 6300 m
30. 07.: Franček Knez, Andreja Hrastar
Prvenstvena smer v JZ steni do roba
6300 m
01. 10.: Rok Kolar, Stanko Mihev
Prvenstvena in obenem prva smer v
severni steni
19. 10.: Pavle Kozjek, Andrej Štremfelj
20. 10.: Filip Bence, Viktor Grošelj
12. 10.: Stane Belak, Filip Bence, Pavle
Kozjek, Andrej Štremfelj
JZ steber - prvenstvena smer, alpsko
Ponovitev Britanske sestopne smeri
v JZ steni z vstopno varianto.
Prvi pristop na vrh, alpsko.
24. 04.: Tomo Česen
Prvenstvena smer v južni steni (v ob-
močju smeri 1981), solo, alpsko
31. 07.: Marija Frantar, Jože Rozman
Ponovitev Schellove smeri v Rupal-
ski steni, Marija Frantar prva ženska
v tej smeri in osma na vrhu.
07. 09.: Janez Jeglič, Silvo Karo
Prvenstvena in prva smer v JZ steni
04. 12.: po holandski smeri dosežejo
višino 6400 m, potem pa je serak po-
metel spodnji del smeri. Ker ni bilo
mogoče nadaljevati, tudi Svetičič, ki
naj bi tod sestopil, ni poskusil v za-
hodni steni.
07. 10.: Janez Jeglič, Andrej Štremfelj,
Marija Štremfelj, Lakpa Rita (NP)
Zahodni greben do 7550 m
21.09.: Andrej Štremfelj, Marija
Štremfelj
23.09.: Janez Jeglič, Silvo Karo
Normalni pristop preko južnega
sedla, 1. Slovenka in 1. zakonski par
na vrhu.
Prvenstvena smer
Zahodna globel - Zahodni greben
(7550 m): 1000 m, TD.