Page 14 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

14
S L O V E N C I V H I M A L A J I O D 1 9 5 4 D O 2 0 1 3
Zap. št. Ime odprave, leto
in organizator
Vodja in moštvo
Vrh
37.
EVEREST
LOTSE
1989
PZ MAKEDONIJA
Jovan Poposki
, Sašo Antonov, Vladimir
Boškov, Slobodan Đorđević, Dimitar Ilievski,
Borče Jovčevski, Rumen Kamilov, Đorđe Kos-
tovski, Stašo Lozanovski, Gorazd Rosoklija,
Serafim Serafimovski in Dimitar Todorovski
(vsi MA) ter Stipe Božić (HR), Viktor Grošelj (SI)
Lotse - 8516 m
Everest - 8848 m
38.
KUMBAKARNA
1989
PZS
Tomo Česen
, Jani Kokalj
Kumbakarna (Jannu) - 7710 m
39.
BAGIRATI 2
1989
Franček Knez
, Andreja Hrastar
Bagirati 2 - 6512 m
40.
GANGAPURNA
1989
KOROŠKI AO
Franc Pušnik
, Rok Kolar, Edi Krebs, Stanko
Mihev, Andrej Gradišnik
Gangapurna - 7455 m
41.
ŠIŠA PANGMA
1989
PZS
Tone Škarja
, Stane Belak, Filip Bence, Mat-
jaž Fištravec, Viktor Grošelj, Žarko Guzej,
Pavle Kozjek, Marko Prezelj, Andrej Štrem-
felj, Iztok Tomazin
Šiša Pangma - 8027 m
(uradno kitajsko 8012 m)
Njanang Ri - 7119 m
42.
LOTSE
1990
PZS
Tomo Česen
, Jani Kokalj, Tomaž Ravnihar Lotse - 8516 m
43.
NANGA PARBAT
1990
VEČ PD IN PZS
Tone Golnar
, Silvo Babič, Robert Držan,
Marija Frantar, Janez Golob, Urban Golob,
Tomo Jeseničnik, Grega Justin, Darinka
Lečnik, Ivan Kotnik, Anton Pavlič, Miran
Rems, Jože Rozman, Leon Verdnik, Jože
Zupan, Samo Žnidaršič, Dragan Ilič, Željko
Knez, Steve House (USA)
Nanga Parbat - 8125 m
44.
BAGIRATI 3
1990
PZS
Silvo Karo
, Janez Jeglič
Bagirati 3 - 6454 m
45.
ANAPURNA
1990
HPZ
4
Darko Berljak
, Mario Bago, Davor Butko-
vić, Nino Kurtalj in Branko Šeparović (vsi
Hrvaška), iz Slovenije Marjan Frešer, Alen-
ka Jamnik, Franc Pepevnik, Milan Romih,
Miroslav Svetičič, Danilo Tič in Damjan
Vidmar ter Američan Alfred Rendall
Anapurna – 8091 m
46.
EVEREST
1990
PZS IN SPD TRST
Tomaž Jamnik
, Tatjana Gregori, Dušan Je-
linčič, Lenart Vidali, Davor Zupančič, Žare
Guzej, Janez Jeglič, Silvo Karo, Andrej in
Marija Štremfelj, Sergio De Infanti (IT), Lo-
renco Mazzoleni (IT), Mauro Petronio (IT),
Marko Sterni (IT)
Everest - 8848 m
4
HRVAŠKA PLANINSKA ZVEZA