Page 13 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

13
S L O V E N I A N S I N T H E H I M A L AYA S F R O M 1 9 5 4 T O 2 0 1 3
Plezalci na vrhu
in datum
Plezalci na najvišji doseženi
točki (brez vrha)
Opomba
16. 10.: Janez Benkovič
17. 10.: Edin Alikalfič
18. 10.: Branko Puzak
Južna stena - deloma nova smer
28. 10.: Tone Škarja, Andrej Štremfelj
Prvi pristop na Kang Ri (Ice Tooth,
6240 m) v okviru izvidnice za Šiša
Pangmo in Čo Oju
Po smeri klasičnega pristopa do 7200 m
20. 04.: Filip Bence
Odprava je imela namen nadaljevati
vzpon od Lotse Šara na še neosvoje-
ni srednji vrh Lotse Ta (8462 m)
30. 05.: Slavko Frantar, Janez Kastelic,
Vlasta Kunaver, Sandi Marinčič, Vanja
Matijevec, Lado Vidmar
Dve prvenstveni smeri po zahodni
steni, prečenje Trisul I - Trisul II in
svetovni ženski višinski rekord pri
spustu s padalom (Vlasta Kunaver
z vrha Trisula 7120 m v bazni tabor)
15. 06.: Slavko Cankar, Franček Knez,
Bojan Šrot
Prvenstvena smer v vzhodni steni
(Trango Nameless Tower)
Dosežena višina 7400 m
12. 09.: Boštjan Kekec, Uroš Rupar
Normalni pristop
14. 12.: Marjan Kregar, Iztok Tomazin
Normalni pristop po SV grebenu,
prvi slovenski zimski vzpon na
osemtisočak in v Himalaji sploh
Južni greben (Magic Line) do 8100 m
13. 7.: Filip Bence, Andrej Štremfelj
Poskus ponovitve poljske smeri Ma-
gic Line. Tudi poskus po smeri nor-
malnega pristopa ni uspel.
12. 09.: Rok Preložnik, Danilo Tič
13. 09.: Anton Golnar, Andrej Gradišnik
Normalni pristop
02. 11.: Iztok Tomazin
05. 11.: Viktor Grošelj, Jože Rozman
08. 11.: Rado Nadvešnik, Marko Prezelj
09. 11.: Blaž Jereb, Roman Robas
Prvenstvena in sploh prva smer v se-
verni steni: Tomazin direktni izstop
in sestop po normalni smeri, Nad-
vešnik in Prezelj direktni izstop, os-
tali desni izstop na normalno smer
in po njej do vrha.
27. 08.: Martin Hrastnik, Andreja Hrast-
nik, Franček Knez
08. 09.: Martin Hrastnik, Franček Knez
Rob 6000 m (nova smer)
Rob 6150 m (nova smer)