Page 11 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

11
S L O V E N I A N S I N T H E H I M A L AYA S F R O M 1 9 5 4 T O 2 0 1 3
Plezalci na vrhu
in datum
Plezalci na najvišji doseženi
točki (brez vrha)
Opomba
01. 10.: Slavko Cankar, Smiljan Smodiš,
Bojan Šrot
04. 10.: Franc Pepevnik, Jože Zupan
Prvenstvena smer po južni steni
Poskus v novi smeri so zaključili na
višini 5900 m, bilo je prenevarno.
Potem so se povzpeli do britanskega
T3, da bi od tam še enkrat poskusili
levo. Tu so jih objektivne nevarnosti
zavrnile po doseženi višini 6400 m.
27. 10.: Stane Belak, Pavle Kozjek, Mar-
jan Kregar, Emil Tratnik
Prvenstveni vzpon po severnem
grebenu in prvi vzpon s severa
Južni greben po Tirolski smeri do
7000 m
23. 04.: Viktor Grošelj, Edo Retelj
Naslednji dan 24. 04. je bila odprava
zaradi smrtne nesreče Bučana in Za-
plotnika prekinjena
04. 05.: Viktor Grošelj, Stipe Božić
Ponovitev Tirolske smeri v južni steni
Južni steber do 7700 m
28. 10.: Franček Knez, Marjan Frešer,
Danilo Tič
Poskus prvenstvene smeri do 7700 m
22. 04.: Borut Bergant, Tomo Česen
Prvenstvena smer in prvi vzpon s
severa
Vzhodna stena - SV greben do 7500 m
27. 10.: Stane Belak, Marjan Kregar,
Andrej Štremfelj, Iztok Tomazin
Deloma prvenstvena smer v V steni
na normalno smer po SV grebenu
28. 07.: Bogdan Biščak, Viktor Grošelj
29. 07.: Tomo Česen, Rado Fabjan, An-
drej in Marija Štremfelj, Tomaž Jamnik
30. 07.: Pavle Kozjek
04. 08.: Silvo Karo, Matevž Lenarčič, Du-
šan Jelinčič, Mojmir Štangelj
04. 08.: Bogdan Biščak, Viktor Grošelj,
Pavle Kozjek, Andrej Štremfelj
Južna stena, prvenstvena smer do
7900 m
04. 8.: Tomo Česen
Normalni pristop. Marija Štremfelj
prva Slovenka na osemtisočaku
Normalni pristop
Prvenstvena smer do „Rame“ 7900
m. Solo vzpon, sestop po normalni
smeri