Page 62 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

62
S L O V E N C I V H I M A L A J I O D 1 9 5 4 D O 2 0 1 3
Num.
Expedition‘s name, year
and organizer
Name and surname of expedition‘s
leader and members
Summit
71.
NUPTSE
PUMORI
1997
PZS - AO KAMNIK
Tomaž Humar
, Janez Jeglič, Marjan Ko-
vač, Vincenc Berčič, Damjan Kočar, Franci
Kokalj, Franc Cedilnik, Viktor Terseglav,
Carlos Carsolio (MX)
East Lobuche - 6119 m
Pumori - 7165 m
Nuptse 2 - 7742 m
72.
SHISHA PANGMA
1998
INTERNATIONAL EXPEDITION
Thierry Schmitter (FR)
, Marko Prezelj (SI)
in drugi (NL)
Porong Ri - 7300 m
Jebo Kang Ri – West Summit -
7332 m
73.
DHAULAGIRI
1998
PZS
Tone Škarja,
Tadej Golob, Viktor Grošelj,
Tomaž Jakofčič, Gregor Kresal, Gregor La-
čen, Miha Marenče, Andrej Markovič, Jan-
ko Meglič, Damijan Meško, Peter Mežnar,
Blaž Stres
Dhaulagiri - 8167 m
74.
CHO OYU
1999
POSAVSKI AO
Milan Zver,
Franci Kokalj, Bojan Kurinčič,
Franc Oderlap, Milan Potočnik, Gorazd Po-
zvek, Primož Štular, Dani Tič, Matej Zorko
Cho Oyu - 8201 m
75.
GYACHUNG KANG 1999
PZS
Andrej Štremfelj
, Marko Čar, Žare Guzej,
Tomaž Jakofčič, Matic Jošt, Janko Meglič,
Peter Mežnar, Blaž Navršnik, Marko Prezelj
Zero Peak - 6700 m
Siguang Ri Shar - 6998 m
Siguang Ri - 7309 m
Gyachung Kang - 7952 m
76.
DHAULAGIRI
1999
MOBITEL COMPANY
Tomaž Humar
, Vincenc Berčič, Damjan
Kočar, Andrej Kmet, Anda Perdan, Stipe
Božić (HR), Gorazd Suhadolnik, Joško Bojić
(HR)
Dhaulagiri - 8167 m
77.
LHOTSE
2000
AO RIFNIK
Franc Gajšek,
Dušan Debelak, Boštjan Je-
zovšek, Viktor Mlinar, Franc Pepevnik, Mi-
lan Romih, Matko Škalamera (HR), Tomaž
Žerovnik, Darko Berljak (HR), Rudi Podgor-
šek, Klemen Jagodič, Andrej Kmet
Lhotse - 8516 m