Page 46 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

46
S L O V E N C I V H I M A L A J I O D 1 9 5 4 D O 2 0 1 3
IMPORTANT SLOVENIAN EXPEDI
Num.
Expedition‘s name, year
and organizer
Name and surname of expedition‘s
leader and members
Summit
1.
DHAULAGIRI
1954
ARGENTINA
Francisco Ibanez
, GerchardWatzl, Alfre-
do Magnani, Fernando Grajales, Roberto
Busquets (CL), Dinko Bertoncelj (SI/AR),
Jorge Iraegui, Antonio Ruiz Beramendi,
Angel Gil, Hugo Benavidez.
DHaulagiri - 8167 m
2.
TRISUL
1960
PZS
1
Stane Kersnik
, Ciril Debeljak, Marjan Ker-
šič, Ante Mahkota, Andrej Robič, Zoran Je-
rin, Aleš Kunaver
Trisul 2 - 6690 m
Trisul 3 - 6270 m
Trisul 1 - 7120 m
3.
KANGBACHEN
1965
PZS
Jože Govekar,
Jože Andlovic, Marko Buti-
nar, Ciril Debeljak, Pavle Dimitrov, Metod
Humar, Ljubo Juvan, Pavle Šimenc, Tone
Škarja, Tone Sazonov, Andrej Župančič,
Zoran Jerin
West Kangbachen
(Jalung Ri) - 7538 m
Kangbachen - 7903 m
4.
ANNAPURNA 2
1969
PZS
Aleš Kunaver
, Jože Andlovic, Kazimir
Drašler, Lojze Golob, Zoran Jerin, Matija
Maležič, Tine Martinčič, Klavdij Mlekuž,
Tone Sazonov, Franc Štupnik, Tone Wraber
Annapurna 2 - 7937 m
Annapurna 4 - 7525 m
5.
EVEREST
1971
ARGENTINA
Hector Tolosa
, among the participants
was also our compatriot Jure Skvarča
Everest – 8848 m
6.
MAKALU
1972
PZS - PZJ
2
Aleš Kunaver
, Janko Ažman, Stane Belak,
Janez Brojan, Borut Pirc, Franc Štupnik, Zo-
ran Jerin, Danilo Cedilnik, Janez Kunstelj,
Matija Maležič, Marjan Manfreda, Janez
Gregori, Jurij Kunaver, Tone Wraber
Makalu - 8463 m
7.
KANGBACHEN
1974
PZS
Tone Škarja
, Jože Andlovic, Zvone An-
drejčič, Stane Belak, Danilo Cedilnik, Ja-
nez Dovžan, Janez Gradišar, Zoran Jerin,
Franc Jeromen, Marjan Manfreda, Bojan
Pollak, Radovan Riedl, Roman Robas, Miha
Smolej, Peter Soklič, Peter Ščetinin, Tone
Trobevšek
Kangbachen - 7903 m
Ramtang Chang – 6802 m
(Wedge Peak)
Yaho Peak – 6415 m
Mojca Peak – 6024 m
1
ALPINE ASSOCIATION OF SLOVENIA (PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, short PZS)
2
ALPINE ASSOCIATION OF SLOVENIA AND ALPINE ASSOCIATION OF YUGOSLAVIA