Page 40 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

40
S L O V E N C I V H I M A L A J I O D 1 9 5 4 D O 2 0 1 3
Zap. št. Ime odprave, leto
in organizator
Vodja in moštvo
Vrh
148.
K7
2012
MEDNARODNA ODPRAVA
Kyle Dempster (USA)
, Hayden Kennedy
(USA) in Urban Novak
Pridruženi člani:
Jesse Mease, Erin Wil-
son, Shingo Ohkawa (vsi USA)
Sulu peak (5950 m), J ozebnik
K7 (6935 m)
Nasser Brakk (cca. 5100 m), Bri-
tanska smer
Lady finger (cca. 5300 m), spo-
daj verjetno nov teren do IV
(400 m)+vzhodni raz (150 m)
Phatan Brakk (5410 m)
149.
PHOLA GANGCHEN
2013
PZS
Marko Prezelj
, Luka Stražar, Luka Lindič,
Luka Krajnc, Tadej Krišelj, Nejc Marčič, Mar-
tin Žumer, Miha Gašperin - zdravnik
Phola Gangchen (7661 m), Tibet
ZAKLJUČNE PRIPOMBE:
Pregled himalajskih odprav ne vključuje odprav v druga velika azijska gorstva, niti ne v Hindukuš. Zaradi „hi-
malajske“ narave gorstva in tudi „himalajske“ organizacije odprav pa ne moremo mimo dveh največjih vrhov
pakistanskega Hindukuša, oziroma dejanj slovenskih alpinistov na njih, vsaj toliko, da ne izpadejo iz zgodovine:
1.
Istor-o-Nal (7398 m).
:Odprava AO Kranj 1971, vodja Ivo Valič in 9 članov, prvi vzpon z juga in v celoti šele
drugi pristop (05. 06. 1971: Janko Ažman in Zvone Kofler). Na povratku se je v prometni nesreči Kofler poško-
doval in 01. 07. 1971 v Kabulu umrl.
2.
Vzhodni Tirič Mir (7692 m).:
Odprava Poljakov ter PD Domžale 1978, Kamnik in Mengeš, vodja Stanislav
Rudzinski (PL), drugi pristop na vrh in prvi samostojni (severni greben, 11. 08. 1978 Miro Štebe in Matjaž Ve-
selko, 14. 08.: Cene Berčič in Miro Šušteršič).
Kratice v tabeli: smeri neba: S, V, J, Z: sever vzhod, jug, zahod in kombinacije SV, SZ itn.
Države: SI -Slovenija, AT - Avstrija, BA - Bosna in Hercegovina, FR - Francija, GB - Velika Britanija, HR - Hrvaška,
HU - Madžarska, IT - Italija, KZ- Kazahstan, MA - Makedonija, MN - Mongolija, NL - Nizozemska, NP - Nepal, PL
- Poljska, MX - Mehika, RU - Rusija, SE - Švedska, US - ZDA, YU - Jugoslavija, CL - Čile, AR - Argentina.
Tabormed pohodom, zadaj Nilgiriji / Camp, behindNilghiri's