Page 39 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

39
S L O V E N I A N S I N T H E H I M A L AYA S F R O M 1 9 5 4 T O 2 0 1 3
Plezalci na vrhu
in datum
Plezalci na najvišji doseženi
točki (brez vrha)
Opomba
16. 04.: Marko Prezelj, Luka Lindič, Rok
Blagus, Boris Lorenčič, Steve House
(USA), zdravnik Scott Boughton (USA)
06. in 07. 04.: Marko Prezelj, Steve Hou-
se
01. 05.: J greben Makaluja (6682 m):
Marko Prezelj, Luka Lindič, Rok Bla-
gus, Boris Lorenčič, Steve House (USA)
06. 05.: Direktna varianta (Kukuczka)
do normalke na 6700: Luka Lindič,
Rok Blagus, Boris Lorenčič
13. 05.: Z stena Makaluja, dosežena
višina 7000 m: Marko Prezelj in Steve
House (USA)
14. 05.: Normalna smer, dosežena viši-
na 8200 m: Luka Lindič in Rok Blagus
12. 05.: Makalu La, 7400 m: Boris Lo-
renčič
12. 09.: Monika Kambič, Andrej Erceg
19. 09.: Monika Kambič, Andrej Erceg
20. 09.: Monika Kambič, Andrej Erceg
24. 09.: Monika Kambič, Andrej Erceg
26. 09.: Monika Kambič, Andrej Erceg
Prvi pristop na vrh
Odprava je bila zaradi objektivnih
nevarnosti neuspešna. Irena Mrak
in Mojca Švajger sta dosegli višino
7590 m.
15. 10.: Luka Stražar in Nejc Marčič
17. 10.: Igor Kremser in Matevž Jerman
21. in 22. 10.: Luka Stražar, Nejc Marčič
Poskus
poskus
1100 m prvenstvenih
31. 07.: Ludvik Golob, Jurij Gorjanc, Ma-
tej Flis, Andrej Gradišnik, Tadej Zorman
22. 06.: Irena Mrak, Mojca Švajger, To-
maž Goslar
Gašerbruma I zaradi slabega vre-
mena niso dosegli (dosežena višina
6400 m)