Page 37 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

37
S L O V E N I A N S I N T H E H I M A L AYA S F R O M 1 9 5 4 T O 2 0 1 3
Plezalci na vrhu
in datum
Plezalci na najvišji doseženi
točki (brez vrha)
Opomba
10. 10.: Matic Jošt, Boris Lorenčič, Ka-
rel Završnik opravijo prvi vzpon na
Nital Thaur (6236 m) v alpskem slogu.
Zaradi objektivnih nevarnosti in sla-
bega vremena glavni cilj ni bil reali-
ziran. Območje so dodobra raziskali
in fotografirali in ob vrnitvi podali
pomembne informacije za nadaljnje
odprave.
09. 10.: Matej Kladnik, Aljaž Tratnik,
Blaž Navršnik dosežejo višino 6200 m
Odprava zaradi slabega vremena ni
dosegla zastavljenega cilja.
18. 07: Urban Novak, Ambrož Baj-
de preplezata novo smer v JZ steni
Hidden Suda (7109 m) in se povzp-
neta na vrh
Odprava zaradi slabega vremena
in razmer ni dosegla zastavljenega
cilja.
07. 10.: Irena Mrak, Mojca Švajger, To-
maž Goslar dosežejo T2 (7000 m)
Odprava zaradi slabega vremena ni
dosegla vrha.
21. 08.: Nejc Marčič in David Debeljak,
23. 08.: Urban Novak, Nejc Marčič
24. 08.: Luka Stražar, David Debeljak
25. 08.: Nejc Marčič in Urban Novak,
27. 08.: Luka Stražar in Urban Novak,
30. 08.: Urban Novak, Luka Stražar, Da-
vid Debeljak, Nejc Marčič
01. 09.: Nejc Marčič, Urban Novak in
Luka Stražar
07. – 09. 09.: Luka Stražar in Nejc Marčič
06. 09.: David Debeljak in Urban Novak
Ponovitev smeri Marka Prezlja (Mar-
ko Prezelj, Vince Anderson in Steve
House so smer preplezali leta 2007)
z varianto (zgornjih 300 metrov)
Prvenstvena smer
Varianta Italiansko-Ameriške smeri
(plezali Luca Maspes, Galen Rowell,
Natale Villa)