Page 36 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

36
S L O V E N C I V H I M A L A J I O D 1 9 5 4 D O 2 0 1 3
Zap. št. Ime odprave, leto
in organizator
Vodja in moštvo
Vrh
137.
HARDEOL
2010
PZS
Urban Golob
, Matic Jošt, Karel Završnik,
Boris Lorenčič
Hardeol – 7151 m
138.
GAURIŠANKAR
2010
PZS
Matej Kladnik
, Aljaž Tratnik, Blaž Navršnik Gaurišankar – 7134 m (cilj JZ
stena)
139.
GAŠERBRUM
2010
PZS
Miha Habjan
, Ambrož Bajde, Urban No-
vak, Tadej Krišelj, Miha Zupin, Luka Ajnik,
Dejan Mišković
Gašerbrum – 8068 m
140.
ŠIŠA PANGMA
2010
AO TRŽIČ
Irena Mrak
, Mojca Švajger, Tomaž Goslar,
Bogdan Ambrožič
Šiša Pangma – 8027 m
141.
CHARAKUSA
2011
Urban Novak
, Luka Stražar, David Debel-
jak, Nejc Marčič
Greben v Iqban wallu nad bazo
Nayser Brakk (5200 m), Britan-
ska smer
Steber levo od Nayser
Brakka, Greben desno od Na-
yser Brakka, grebenska, (VI, vi-
šina 800 m, dolžina smeri 1200
m)
Sulu Peak (5950 m)
Beatrice (5800 m)
K7 West (6600m), Sanjači zlatih
jam, 4dni
Iqban wall