Page 48 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

48
S L O V E N C I V H I M A L A J I O D 1 9 5 4 D O 2 0 1 3
Num.
Expedition‘s name, year
and organizer
Name and surname of expedition‘s
leader and members
Summit
8.
MAKALU
1975
PZS - PZJ
Aleš Kunaver,
Janko Ažman, Stane Belak,
Zoran Bešlin, Danilo Cedilnik, Janez Dovžan,
Viktor Grošelj, Boris Erjavec, Tomaž Jamnik,
Stane Klemenc, Ivan Kotnik, Janez Lončar,
Marjan Manfreda, Damijan Meško, Bojan Pol-
lak, Radovan Riedl, Milan Rebula, Roman Ro-
bas, Jože Rožič, Dušan Srečnik, Nejc Zaplotnik
Makalu - 8463 m
9.
TRISUL
1976
MOUNTAINEERING
CLUB LJUBLJANA-MATICA
Tone Sazonov
, Andrej Grasselli, Štefan
Marenče, Vanja Matijevec, Tone Jeglič,
Jože Hočevar, Marko Jurečič, Janez Kalan,
Borut Pirc, Slavko Švegelj
Trisul 1 - 7120 m
10.
GASHERBRUM
1977
MOUNTAINEERING
CLUB TRŽIČ, ALPINE
ASSOCIATION OF
SLOVENIA
Janez Lončar
, Filip Bence, Borut Bergant,
Drago Bregar, Franc Čanžek, Andrej Štrem-
felj, Nejc Zaplotnik, Martin Košak, Marinko
Pintar
Gasherbrum 1 - 8068 m
(Hidden Peak)
11.
EVEREST - reconnaissance
1978
PZS
Tone Škarja
, Stane Belak, Štefan Marenče,
Roman Robas, Nejc Zaplotnik
Lho La - 6050 m
12.
EVEREST
1979
PZS - PZJ
Tone Škarja
, Zvone Andrejčič, Stane Be-
lak, Borut Bergant, Viktor Grošelj, Tomaž
Jamnik, Stane Klemenc, Franček Knez, Ivan
Kotnik, Marjan Manfreda, Štefan Marenče,
Vanja Matijevec, Dušan Podbevšek, Bojan
Pollak, Roman Robas, Andrej Štremfelj,
Marko Štremfelj, Igor Tekavčič, Evgen Vav-
ken, Jernej Zaplotnik, Jože Zupan, Stipe
Božić (HR), Vladimir Mesarić (HR), Muha-
med Gafić (BA), Muhamed Šišić (BA)
ter spremljevalci: Matjaž Culiberg, Slavko
Šetina, Slavo Vajt, Marjan Raztresen, Rade
Kovačevič (YU), Franc Novinc
Everest - 8848 m
Kumbutse - 6640 m
Kota P – 8296 m
13.
EVEREST
1980
ITALIAN – NEPAL EXPEDITION
In expedition participated Slovenian doc-
tor Jože Andlovec
Everest – 8848 m (classical rou-
te through the South Col)
14.
LHOTSE
1981
PZS - PZJ
Aleš Kunaver
, Filip Bence, Janez Benko-
vič, Borut Bergant, Slavko Frantar, Viktor
Grošelj, Franček Knez, Rajmond Kovač,
Ivan Kotnik, Marjan Kregar, Marjan Man-
freda, Peter Markič, Vanja Matijevec, Željko
Perko, Pavel Podgornik, Peter Podgornik,
Andrej Štremfelj, Marko Štremfelj, Miro
Šušteršič, Iztok Tomazin, Nejc Zaplotnik,
Matija Horvat, Janez Majdič, Ivo Skumavc,
Stipe Božić (HR) , Jovan Poposki (MA)
Lhotse - 8516 m
15.
DHAULAGIRI
1981
PZS
Stane Belak
, Vincenc Berčič, Rok Kolar, Ja-
nez Sabolek, Emil Tratnik, Jože Zupan
Dhaulagiri - 8167 m