Page 43 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

43
S L O V E N I A N S I N T H E H I M A L AYA S F R O M 1 9 5 4 T O 2 0 1 3
20. 06. 1995 je med poskusom prvenstvenega solo vzpona prek zahodne stene Gašerbrum 4
v Karakorumu umrl
Miroslav Svetičič – Slavc
(37 let).
04.10.1996 zgodaj zjutraj sta iz baznega tabora (5300 m) odšla
Žiga Petrič
(25 let, študent
Fakultete za šport) in
BojanPočkar
(33 let, mag. gozdarstva) in od tedaj ju ni nihče več videl.
27. septembra sta v spremstvu zdravnice in nekaj Nepalcev prišla pod njun cilj: 2000mvisoko
vzhodno stenovzhodnegavrha (7468m)Kumbakarne.Na eneganajvišjihšeneosvojenihvrhov,
s katerim se je Počkar že dvakrat »spoprijel«, sta se želela povzpeti na alpski način. Kmalu po
odhodu na njuno drugo aklimatizacijsko turo, ki ju je vodila proti Kabrujem(vrhovi nasproti
njunega cilja), ju je zakrilamegla, sicer vsakdanji pojav, in vse bolj je začelo snežiti. Iskanje ni
rodilo sadov in 17. oktobra so brez njiju pospravili in zapustili tabor.
31. 10. 1997 je z grebena med skrajno zahodnim vrhom (NuptseW-2, 7742 m) in zahodnim
vrhomNuptseja (Nuptse W-1, tudi Srednji Nuptse, 7784 m), očitno zaradi sunka vetra, v JZ
ostenje omahnil
Janez Jeglič - Johan
(36 let), potem ko je četrt ure pred tem zaključil prvi
vzpon prek zahodne steni Nuptseja.
6. 10. 2000 je pri sestopu z Džonngsanga (7350 m) po prvenstvenem vzponu umrl
Andrej
Markovič
(24 let). Pokopali si ga v ledeniško razpoko pod steno.
25. 10. 2000 je pod vrhomDordži Lakpa (6966 m) umrl
Andrej Zaman
(24 let).
Maja2004 jemedpovratkomodpravenaDaulagiri, nameliščihKalopani, umrl
JožeŠepič (
56 let).
Šepič je želel kot prvi slovenski alpinistični turist osvojiti vrh 8167metrov visokegaDaulagirija.
18. 5. 2005 je na na Everestu ostal
Marko Lihteneker
(46 let). Lihteneker in njegov kolega
Viktor Mlinar sta osvojila najvišjo točko planeta. Mlinar se je zvečer vrnil v višinski tabor,
ki leži na višini 8300 metrov, Lihteneker pa naj bi zaradi slabega vremena izgubil nadzor na
volumnomkisika. Lihteneker inMlinar sta sodelovala v ruski komercialni odpravi na Everest,
ki jo je vodil Alexander Abramov.
24. 8. 2008 je na sestopu, po uspešnemvzponu čez severno steno in vzponu na vrhMustaghTo-
werja (7284m), z opastjovredomahnil v globino edennajboljšihalpinistov
PavleKozjek
(49 let).
4. 8. 2008 je na sestopu z vrha gore Čo Oju življenje izgubil alpinist in gorski vodnik
Miha
Valič
(30 let). Miha je umrl na fiksni vrvi najverjetneje zaradi višinske bolezni.
3. 10. 2009 je pri dostopu iz tabora I do tabora II gore Manaslu (8156 m) kos ledu
Franca
Oderlapa
(51 let) zadel v predel glave, ki je kasneje zaradi hudih poškodb umrl med transpor-
tom v bolnišnico. Namen odprave je bil testiranje nove opreme (smuči in jeklenke za kisik)
za odpravo v letu 2010 K2 SKI (vodja Davo Karničar).
10. 11. 2009 je v še vedno nepojasnjenih okoliščinah, najverjetneje pa pri sestopu z vrha
Langtang Lirunga umrl
Tomaž Humar
(40 let).