Page 28 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

28
S L O V E N C I V H I M A L A J I O D 1 9 5 4 D O 2 0 1 3
Zap. št. Ime odprave, leto
in organizator
Vodja in moštvo
Vrh
103.
GAŠERBRUM I, II
2004
UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA ŠPORT
Stojan Burnik
, Irena Mrak, Iztok Tomazin,
Andrej Terčelj, Primož Kunaver, Sepp Stiler,
Fraz Seiler
Gašerbrum II – 8035 m
104.
MLADI IN PAKISTAN
2004
AO LJUBLJANA MATICA IN PZS
Matjaž Jeran
, Urša Rebec, Matevž Kunšič Trango, brez imeni stolp – 6238
m
105.
NANGPAI GOSUM
2004
Urban Golob,
Uroš Samec, Samo Krmelj,
Rok Blagus, Urban Ažman, Tadej Golob,
Žare Guzej, Matjaž Žiberna
Nangpai Gosum 1
(7351 m) oz. Pasang Lamu Čuli
Dzasampa Tse (6294 m)
106.
JANAK
2005
PZS
Andrej Štremfelj
, Miha Habjan
Janak – 7028 m
Dzanje Peak – 6870 m
107.
DAULAGIRI VII
2005
AO TAM Maribor
Blaž Navršnik
, Mitja Plohl, Andrej Napot-
nik, David Lešnik, Matej Kladnik, Rok Deč-
man, Brin Štabuc, Žare Guzej
Daulagiri VII – 7246 m
108.
KULA KANGRI
2005
PZS
Uroš Samec
, Aljaž Tratnik, Rok Zalokar,
Aleš Česen, Miha Valič, Mitja Šorn, Jurij
Hladnik, Tine Cuder, Rok Blagus
Kula Kangri – 7554 m
Kareijang III – 6824 m
109.
AMA DABLAM
2005
JUBILEJNA SLOVENSKA OD-
PRAVA PD LJUBLJANA-MATICA
Viktor Grošelj
, Janko Ažman, Danilo
Cedilnik, Janez Dovžan, Tomaž Jamnik,
Tomaž Jakofčič, Marjan Manfreda, Tina Di
Batista, Stojan Burnik, Tone Škarja, Rafko
Vodišek (vsi SLO), Stipe Božić, Joško Božić
(HR)
Ama Dablam – 6856 m
110.
KUN
2005
AAO KOZJAK MARIBOR
Tone Golnar
, Bogdan Rojs, Fredi Be-
lavić, Stanka Skušek, Tatjana Gorjup,
Jure Gostenčnik, Damjan Karničnik,
Iztok Horvat, Boris Kokol, Dušan Golu-
bič, Vlado Fras, Mateja Bolčina, Karmen
Verhovec, Aleš Holc, Matjaž Šerkezi, Rok
Maček (zdravnik)
Kun – 7086 m
White Needle – 6650 m
111.
GAŠERBRUM
2005
UNIVERZA LJUBLJANA
Stojan Burnik
, Irena Mrak, Iztok Tomazin,
Andrej Terčelj, Primož Kunaver
Gašerbrum II – 8035 m
112.
NUN
2005
PZS, TABOR UIAA
Matej Kovačič
, Blaž Ortar, Nejc Česen,
Nina Kopčavar, Martin Belhar
Nun – 7135 m
113.
ŠIŠA PANGMA
2005
AO RIFNIK
Aco Pepevnik
, Tomislav Aurednik, Du-
šan Debelak, Milan Romih, Marjan Šuster,
Danilo Tič, Tomaž Žerovnik, Zoran Mislej
(HRV), Iris Prebej (HRV)
Šiša Pangma – Srednji vrh (8012
m)