Page 25 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

25
S L O V E N I A N S I N T H E H I M A L AYA S F R O M 1 9 5 4 T O 2 0 1 3
Plezalci na vrhu
in datum
Plezalci na najvišji doseženi
točki (brez vrha)
Opomba
10. 10.: Viktor Grošelj
16. 10.: Matej Brajnik, Robert Kralj
16. 10.: Viktor Grošelj
Normalni pristop in smučarski spust
(prvi slovenski)
Normalni pristop in smučarski spust
Na oba normalni pristop in smučar-
ski spust
14. 10.: Marko Prezelj, Matic Jošt
1.ponovitev Britanske smeri, 4.
vzpon na vrh
Vršni greben do 6800 m: 13. 10.: Se-
bastjan Domenih, Matija Klanjšček,
Aleš Koželj, Miha Valič
21. 10.: Sebastjan Domenih, Matija
Klanjšček, Vasja Košuta, Aleš Koželj,
Tomaž Tišler, Miha Valič
Nadaljevanje po grebenu zaradi pla-
zovitih opasti ni bilo mogoče
Prvi pristop na stranski vrh (6483 m)
v JV grebenu Patibare (7126 m)
16. 10.: Urban Golob, Matija Jošt, Uroš
Samec
Prvi pristop na vrh, prvenstvena
smer v zahodni steni.
Prvenstvena smer do 7300 m: 17. 5.:
Steve House, Marko Prezelj
Na 7200 m stik z Britansko smerjo,
nato poskus do 7300 m
05. 10.: Barbara Drnovšek in Anna Czer-
winska
Normalni pristop
29. 10.: Tomaž Humar, Mašut Žumajev,
Denis Raspopov, Vasilij Pivcov
Normalni pristop preko severnega
vrha
26. 04.: Milan Romih in Aco Pepevnik
smučala iz T2 – 6900 m v bazo – 4600 m
27. 04.: Blaž Navršnik smučal iz T2 –
6900 m v bazo – 4600 m
28. 04.: Dušan Debelak, Viktor Mlinar
smučala iz T2 – 6900 m v bazo – 4600 m
Odprava zaradi slabega vremena
zaključena
Krzystol Tarasewicz
Normalna smer do 7700 m
17. 05.: Barbara Drnovšek
Po smeri normalnega pristopa (Pus-
telnik in Tarascwicz sta vrh dosegla)
03. 07.: Steve House, Matija Jošt. Marko
Prezelj
Japonska smer do 6000 m, 16. 06.: Ma-
tija Jošt, Marko Prezelj, Steve House
Poskus vzpona na Mašerbrum se je
končal pri 6000 m zaradi slabih razmer
Drugi pristop in prvenstvena smer
Rupalska stena do 6530 m
22. 07.: Tomaž Humar
Poskus solo vzpona se je zaradi sla-
bih razmer končal še na aklimatiza-
ciji.