Page 23 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

23
S L O V E N I A N S I N T H E H I M A L AYA S F R O M 1 9 5 4 T O 2 0 1 3
Plezalci na vrhu
in datum
Plezalci na najvišji doseženi
točki (brez vrha)
Opomba
06. 10.: Andrej Štremfelj, Marko Čar, Pe-
ter Mežnar, Marko Prezelj
07. 10.: Tomaž Jakofčič, Matic Jošt, Jan-
ko Meglič, Blaž Navršnik
10. 10.: Janko Meglič
12. 10.: Marko Čar, Marko Prezelj, An-
drej Štremfelj
11. 10.: Marko Čar, Tomaž Jakofčič, Ma-
tic Jošt, Peter Mežnar, Marko Prezelj,
Andrej Štremfelj
31. 10.: Tomaž Jakofčič, Peter Mežnar
01. 11.: Marko Čar, Matic Jošt, Marko
Prezelj, Andrej Štremfelj
Prvi pristop na vrh
Prva ponovitev
Prvi pristop na vrh
Drugi pristop na vrh - z juga
Normalni pristop, delno prvenstve-
na smer
Prvenstvena slovenska smer
in sploh prvi vzpon s severa
Južna stena do 7350 m in V greben
do 7900 m
02. 11.: Tomaž Humar
Prvenstvena (tretja) smer v južni ste-
ni do 7350 m in sestop po SV grebe-
nu. Alpsko, solo, skupaj 11 dni.
22. 05.: Franc Pepevnik, Milan Romih
Normalni pristop
15. 06.: Marko Prezelj, Manu Guy, Manu
Pellissier, Atila Oszhvath
15. 06.: Marko Prezelj, Manu Guy,
Manu Pellissier, Atila Oszhvath
06. 10.: Urban Ažman, Andrej Markovič
Nepal peak do 6800 m
06. 11.: Jernej Bevk, Uroš Samec
Patibara do 6500 m
06. 10.: Jernej Breščak, Matej Kovačič
Prvi pristop na vrh in prvi vzpon.
Pri sestopu se je smrtno ponesrečil
Andrej Markovič. Po nesreči so vse
naveze prenehale plezati in odprava
je bila prekinjena
07. 10.: Davo Karničar, Franc Oderlap,
Čuldin-Ang Dordži (NP), Pasang (NP)
09. 10.: Matej Flis, Tadej Golob, Grega
Lačen
Normalni pristop čez Južno sedlo.
Davo Karničar je izvedel prvi popoln
smučarski spust z vrha do baznega
tabora (5350 m) v 5 1/2 urah.
Južni raz do 6800 m
14. 10.: Boris Strmšek, Tadej Zorman
Drugi mariborski poskus prvega
vzpona na Anapurno 3 z juga.
Pod robom zahodne stene 6450 m
25. 10.: Andrej Zaman
Pri poskusu prvega vzpona (solo,
alpsko) po zahodni steni se je Andrej
Zaman smrtno ponesrečil.
25. 09.: Primož Pišek
Normalni pristop